کاربرد معادله درجه 2

حجم فایل : 500.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا کاربرد معادله درجه 2 ریاضی سوم انسانی در این نوع مسئله کلیه قسمت ها را نام گذاری کنید سپس تمام قسمت های مسئله را به زبان ریاضی بنویسید

مثال: محیط و مساحت یک مستطیل به ترتیب متر مربع است طول آن چقدر از عرض آن بیشتر است؟
در این مرحله یک مجهول را بر حسب دیگری بدست می آوری و در معادله دوم قرار می دهیم
محیط مستطیل مساحت حل دستگاه به روش جایگذاری: اختلاف طول وعرض طول و عرض مستطیل مثال:
فاصله هر طرف قالی از کنار دیوار یک اتاق مستطیل شکل ثابت است اگر مساحت اتاق 24 و محیط اتاق 20 و محیط قالی 12 باشد مساحت قالی کدام است؟ قالی طول و عرض قالی طول و عرض اتاق پایان...